Fix it - Mijn lightbox - Leerwerkboek

Fix it - Mijn lightbox - Leerwerkboek

Conform de nieuwe eindtermen en het nieuwe leerplan

Met Fix it werken leerlingen van de 1e graad A-stroom in een probleemoplossend leerproces aan creatieve oplossingen voor technische en maatschappelijk relevante problemen en uitdagingen.

Hun onderzoekende houding en de kennis die ze onderweg opdoen, helpen hen daarbij.

In hun leerwerkboek vinden leerlingen de activatiecode voor hun e-boek. Daarin kunnen ze zelfstandig teruggrijpen naar bepaalde onderzoeksopdrachten, links en achtergrondinformatie.

Om hun eigen lightbox te maken, onderzoeken de leerlingen hoe elektriciteit werkt, welke soorten lampen er zijn, welke materialen en gereedschappen ze best gebruiken ... Verder leren ze een technische tekening lezen en zelf maken.

Ervaringsgebieden: energie en constructie

Werkstuk: een sfeervolle lightbox maken

Fix it - Mijn lightbox - Leerwerkboek
Fix it - Mijn lightbox - Leerwerkboek
6,70 €

Specificaties

307015
9782808115278
02/06/2020
EDITIONS AVERBODE|ERASME S.A.
Techniek
1e middelbaar , 2e middelbaar
aso
Methode , Leerlingenmateriaal
Fix it
Reekscover

Over deze reeks

Techniekmethode voor de 1e graad A-stroom.

Fix it is conform de nieuwe eindtermen en het nieuwe leerplan.