Fix it - Duurzaam transport - Leerwerkboek

Fix it - Duurzaam transport - Leerwerkboek

Conform de nieuwe eindtermen en het nieuwe leerplan

Met Fix it werken leerlingen van de 1e graad A-stroom in een probleemoplossend leerproces aan creatieve oplossingen voor technische en maatschappelijk relevante problemen en uitdagingen.

Hun onderzoekende houding en de kennis die ze onderweg opdoen, helpen hen daarbij.

In hun leerwerkboek vinden leerlingen de activatiecode voor hun e-boek. Daarin kunnen ze zelfstandig teruggrijpen naar bepaalde onderzoeksopdrachten, links en achtergrondinformatie.

Voertuigen en (fossiele) brandstoffen zijn een superactueel onderwerp. De leerlingen zoeken mee naar alternatieven die groener en duurzamer zijn. Het werkstuk beantwoordt aan een aantal nieuwe criteria en creatieve leerlingen kunnen zich extra uitleven.

Ervaringsgebieden: energie en transport

Werkstuk: een voertuig dat rolt en bolt

Fix it - Duurzaam transport - Leerwerkboek
Fix it - Duurzaam transport - Leerwerkboek
6,70 €

Specificaties

307014
9782808115261
02/06/2020
EDITIONS AVERBODE|ERASME S.A.
Techniek
1e middelbaar , 2e middelbaar
aso
Methode , Leerlingenmateriaal
Fix it
Reekscover

Over deze reeks

Techniekmethode voor de 1e graad A-stroom.

Fix it is conform de nieuwe eindtermen en het nieuwe leerplan.