Fix it - De rollercoaster - Leerwerkboek

Fix it - De rollercoaster - Leerwerkboek

Conform de nieuwe eindtermen en het nieuwe leerplan

Met Fix it werken leerlingen van de 1e graad A-stroom in een probleemoplossend leerproces aan creatieve oplossingen voor technische en maatschappelijk relevante problemen en uitdagingen.

Hun onderzoekende houding en de kennis die ze onderweg opdoen, helpen hen daarbij.

In hun leerwerkboek vinden leerlingen de activatiecode voor hun e-boek. Daarin kunnen ze zelfstandig teruggrijpen naar bepaalde onderzoeksopdrachten, links en achtergrondinformatie.

In het fantastische gevoel van een ritje op een rollercoaster zit heel wat wetenschap en techniek. In dit thema onderzoeken de leerlingen de opbouw, werking en veiligheid van een rollercoaster en bestuderen ze overbrengingssystemen.

Ervaringsgebied: transport

Werkstuk: een papieren rollercoaster in de vorm van een knikkerbaan bouwen

Fix it - De rollercoaster - Leerwerkboek
Fix it - De rollercoaster - Leerwerkboek
6,70 €

Specificaties

307012
9782808115247
02/06/2020
EDITIONS AVERBODE|ERASME S.A.
Techniek
1e middelbaar , 2e middelbaar
aso
Methode , Leerlingenmateriaal
Fix it
Reekscover

Over deze reeks

Techniekmethode voor de 1e graad A-stroom.

Fix it is conform de nieuwe eindtermen en het nieuwe leerplan.