Gefixt - Wat een feest! - Leerwerkboek

Gefixt - Wat een feest! - Leerwerkboek

Conform de nieuwe eindtermen en het nieuwe leerplan

Met Gefixt werken leerlingen in een probleemoplossend leerproces aan creatieve oplossingen voor technische en maatschappelijk relevante problemen en uitdagingen.

Hun onderzoekende houding en de kennis die ze onderweg opdoen, helpen hen daarbij.

In hun leerwerkboek vinden leerlingen de activatiecode voor hun e-boek. Daarin kunnen ze zelfstandig teruggrijpen naar bepaalde onderzoeksopdrachten, links en achtergrondinformatie.

Bij een feest hoort lekker eten en drinken. De leerlingen zorgen voor twee mooie tafelversieringen uit metaal. Daarvoor doen ze eerst allerlei onderzoeken naar eigenschappen van metalen, verschillende soorten metalen, vormen van metalen, gereedschappen voor metaalbewerking en verbindingen. Ze leren een tekening lezen en ontdekken welke beroepen er zijn in de metaalsector.

Ervaringsgebied: constructie

Werkstuk: een servettenhouder en een kaarshouder maken

Gefixt - Wat een feest! - Leerwerkboek
Gefixt - Wat een feest! - Leerwerkboek
6,15 €

Specificaties

307038
9782808115315
22/06/2020
EDITIONS AVERBODE|ERASME S.A.
Techniek
1e middelbaar , 2e middelbaar
bso
Methode , Leerlingenmateriaal
Gefixt
Reekscover

Over deze reeks

Techniekmethode voor de 1e graad B-stroom.

Gefixt is conform de nieuwe eindtermen en het nieuwe leerplan.