Fix it - In the air - Leerwerkboek

Fix it - In the air - Leerwerkboek

Conform de nieuwe eindtermen en het nieuwe leerplan

Met Fix it werken leerlingen van de 1e graad A-stroom in een probleemoplossend leerproces aan creatieve oplossingen voor technische en maatschappelijk relevante problemen en uitdagingen.

Hun onderzoekende houding en de kennis die ze onderweg opdoen, helpen hen daarbij.

In hun leerwerkboek vinden leerlingen de activatiecode voor hun e-boek. Daarin kunnen ze zelfstandig teruggrijpen naar bepaalde onderzoeksopdrachten, links en achtergrondinformatie.

Het toenemende vliegverkeer heeft effect op ons milieu, waardoor wij in de toekomst duurzame oplossingen moeten zoeken. Zo evolueren wij naar het tijdperk van elektrisch en onbemand vliegen.

De leerlingen leren hoe een vliegtuig in de lucht kan blijven, hoe de besturing ervan verloopt, welke de vlieginstrumenten zijn alsook wat de techniek van het zweefvliegen inhoudt.

Ervaringsgebieden: transport, constructie en energie

Werkstuk: een milieuvriendelijk vliegtuigje ontwerpen

Fix it - In the air - Leerwerkboek
Fix it - In the air - Leerwerkboek
6,70 €

Specificaties

304818
9782808104050
02/08/2019
EDITIONS AVERBODE|ERASME S.A.
Techniek
1e middelbaar , 2e middelbaar
aso
Methode , Leerlingenmateriaal
Fix it
Reekscover

Over deze reeks

Techniekmethode voor de 1e graad A-stroom.

Fix it is conform de nieuwe eindtermen en het nieuwe leerplan.