Gefixt - Lekker en gezond - Leerwerkboek

Gefixt - Lekker en gezond - Leerwerkboek

Conform de nieuwe eindtermen en het nieuwe leerplan

Met Gefixt werken leerlingen in een probleemoplossend leerproces aan creatieve oplossingen voor technische en maatschappelijk relevante problemen en uitdagingen.

Hun onderzoekende houding en de kennis die ze onderweg opdoen, helpen hen daarbij.

In hun leerwerkboek vinden leerlingen de activatiecode voor hun e-boek. Daarin kunnen ze zelfstandig teruggrijpen naar bepaalde onderzoeksopdrachten, links en achtergrondinformatie.

Om in leven te blijven, heb je voedsel nodig. Op basis van de (nieuwe) voedingsdriehoek kom je de dag op een gezonde manier door. De leerlingen onderzoeken wat gezonde voeding precies inhoudt en leren bij over teelten. Ze hebben oog voor hygiëne, afvalverwerking en de correcte bewaring van voedingsmiddelen.

Ervaringsgebieden: biotechniek en ICT

Werkstuk: confituur, een gezond ontbijt en tomatensoep maken

Gefixt - Lekker en gezond - Leerwerkboek
Gefixt - Lekker en gezond - Leerwerkboek
6,15 €

Specificaties

304830
9782808104098
02/08/2019
EDITIONS AVERBODE|ERASME S.A.
Techniek
1e middelbaar , 2e middelbaar
bso
Methode , Leerlingenmateriaal
Gefixt
Reekscover

Over deze reeks

Techniekmethode voor de 1e graad B-stroom.

Gefixt is conform de nieuwe eindtermen en het nieuwe leerplan.