Discover 2 - Leerwerkboek

Discover 2 - Leerwerkboek

Conform de nieuwe eindtermen voor natuurwetenschappen

Het leerwerkboek bestaat uit boeiende en uitgebreid geïllustreerde theorie, uitdagende toepassingsvragen en activerende experimenten. De leerstof wordt telkens aangebracht van macroniveau (waarnemen ) naar microniveau (denken).

Herkenbare pictogrammen duiden verdiepingsleerstof aan. De proeven kunnen gebruikt worden om leerstof aan te brengen, om kennis toe te passen als verwerking of om te differentiëren.

De leerlingen vinden de activatiecode voor hun e-boek in hun leerwerkboek. Met een paswoord kunt u hen (eventueel gefaseerd) toegang geven tot de oplossingen. Daarnaast bevat hun e-boek ook video-opnames van experimenten.

Discover 2 - Leerwerkboek
Discover 2 - Leerwerkboek
16,45 €

Specificaties

307006
9782808112291
14/05/2020
EDITIONS AVERBODE|ERASME S.A.
Natuurwetenschappen
2e middelbaar
aso
Methode , Leerlingenmateriaal
Discover
Reekscover

Over deze reeks

Methode natuurwetenschappen voor de 1e graad A-stroom.

Discover is conform de nieuwe eindtermen voor natuurwetenschappen.