Socius 5 Gedragswetenschappen - Leerwerkboek GO!

Socius 5 Gedragswetenschappen - Leerwerkboek GO!

Een actuele kijk op mens en maatschappij

In het 5e jaar Gedragswetenschappen gaan we op een wetenschappelijke manier dieper in op zaken die in de 2e graad al aan bod kwamen.

Zo nemen de leerlingen onder andere hun eigen identiteit, gedrag en emoties onder de loep.

Om tegemoet te komen aan de leerplannen van beide netten is er voor het GO! een gedrukt addendum, aangeboden met het leerwerkboek.

Socius 5 Gedragswetenschappen - Leerwerkboek GO!
Socius 5 Gedragswetenschappen - Leerwerkboek GO!
32,90 €

Specificaties

130321
9789031702565
20/05/2016
NV UITGEVERIJ ALTIORA AVERBODE
Gedragswetenschappen
5e middelbaar
aso
Methode , Leerlingenmateriaal
Socius
Reekscover

Over deze reeks

Socius is een methode humane wetenschappen met een apart leerwerkboek Cultuurwetenschappen en een apart leerwerkboek Gedragswetenschappen.

Op het ritme van de onderwijshervorming zal Socius in de loop van de volgende jaren plaatsmaken voor de methode Antropia.