Socius 5 Gedragswetenschappen - Leerwerkboek KathOndVla

Socius 5 Gedragswetenschappen - Leerwerkboek KathOndVla

Een actuele kijk op mens en maatschappij

In het 5e jaar Gedragswetenschappen gaan we op een wetenschappelijke manier dieper in op zaken die in de 2e graad al aan bod kwamen.

Zo nemen de leerlingen onder andere hun eigen identiteit, gedrag en emoties onder de loep.

Socius 5 Gedragswetenschappen - Leerwerkboek KathOndVla
Socius 5 Gedragswetenschappen - Leerwerkboek KathOndVla
28,80 €

Specificaties

130319
9789031702534
20/05/2016
NV UITGEVERIJ ALTIORA AVERBODE
Gedragswetenschappen
5e middelbaar
aso
Methode , Leerlingenmateriaal
Socius
Reekscover

Over deze reeks

Socius is een methode humane wetenschappen met een apart leerwerkboek Cultuurwetenschappen en een apart leerwerkboek Gedragswetenschappen.

Op het ritme van de onderwijshervorming zal Socius in de loop van de volgende jaren plaatsmaken voor de methode Antropia.