Socius 4 Cultuurwetenschappen - Leerwerkboek

Socius 4 Cultuurwetenschappen - Leerwerkboek

Een actuele kijk op mens en maatschappij

Het leerwerkboek Cultuurwetenschappen richt zich op de kritische studie van culturele verschijnselen als uitdrukking van mens en maatschappij.

De leerlingen komen in aanraking met culturele fenomenen in de eigen cultuur, in het verleden en in andere hedendaagse samenlevingen. In het 4e jaar ligt de focus op onze huidige maatschappij.

Socius 4 Cultuurwetenschappen - Leerwerkboek
Socius 4 Cultuurwetenschappen - Leerwerkboek
23,35 €

Specificaties

122297
9789031740109
19/05/2015
NV UITGEVERIJ ALTIORA AVERBODE
Cultuurwetenschappen
4e middelbaar
aso
Methode , Leerlingenmateriaal
Socius
Reekscover

Over deze reeks

Socius is een methode humane wetenschappen met een apart leerwerkboek Cultuurwetenschappen en een apart leerwerkboek Gedragswetenschappen.

Op het ritme van de onderwijshervorming zal Socius in de loop van de volgende jaren plaatsmaken voor de methode Antropia.