Adem 5/6 - Zo veel pijn, zo veel hoop - Actief bronnenboek

Adem 5/6 - Zo veel pijn, zo veel hoop - Actief bronnenboek

Conform het geactualiseerde leerplan

Er gebeuren veel erge dingen, in de wereld en rondom ons. Waar komt al dat verdriet vandaan en hoe gaan we ermee om? Wat kan ons troosten?

Aan het einde van ons leven staat altijd de dood. Hoe wijst het geloof de weg van lijden naar hoop? En kan er uit verdriet en pijn ook veerkracht ontstaan?

Vanaf de 3e graad ruilen we de thematische leerwerkboeken van 24 pagina's in voor actieve bronnenboeken van 28 pagina's. Dat geeft je de kans om je met je leerlingen nog verder te verdiepen in de verschillende thema's.

Er is ook meer aandacht voor topics als wetenschap en filosofie, actualiteit, het kijken naar het eigen leven ... Dit alles om de leerlingen adequaat voor te bereiden op hun volgende stap: het hoger onderwijs.

Adem 5/6 - Zo veel pijn, zo veel hoop - Actief bronnenboek
Adem 5/6 - Zo veel pijn, zo veel hoop - Actief bronnenboek
6,25 €

Specificaties

309413
9782808129619
11/05/2021
EDITIONS AVERBODE|ERASME S.A.
Godsdienst
5e middelbaar , 6e middelbaar
aso , tso , kso
Methode , Leerlingenmateriaal
Adem
Reekscover

Over deze reeks

Godsdienstmethode voor de 1e graad A-stroom en het 3e t.e.m. 6e jaar van de dubbele én de doorstroomfinaliteit.

Adem concretiseert de geactualiseerde leerplandoelen, ingrediënten en de interlevensbeschouwelijke competenties.