Adem 5/6 - Gewoon goed - Actief bronnenboek

Adem 5/6 - Gewoon goed - Actief bronnenboek

Conform het geactualiseerde leerplan

Bij zo veel dingen die we meemaken of horen, denken we spontaan: ‘Dat is goed gedaan!’ of ‘Dat mag toch niet!’ Soms is het verschil tussen goed en kwaad duidelijk. Maar soms lijken ze wel door elkaar te lopen.

Hoe weten we wat echt goed is? Kan het geloof daarbij helpen? En hoe zetten de leerlingen de stap van weten wat goed is naar goed handelen?

Vanaf de 3e graad ruilen we de thematische leerwerkboeken van 24 pagina's in voor actieve bronnenboeken van 28 pagina's. Dat geeft je de kans om je met je leerlingen nog verder te verdiepen in de verschillende thema's.

Er is ook meer aandacht voor topics als wetenschap en filosofie, actualiteit, het kijken naar het eigen leven ... Dit alles om de leerlingen adequaat voor te bereiden op hun volgende stap: het hoger onderwijs.

Adem 5/6 - Gewoon goed - Actief bronnenboek
Adem 5/6 - Gewoon goed - Actief bronnenboek
6,25 €

Specificaties

309411
9782808129596
11/05/2021
EDITIONS AVERBODE|ERASME S.A.
Godsdienst
5e middelbaar , 6e middelbaar
aso , tso , kso
Methode , Leerlingenmateriaal
Adem
Reekscover

Over deze reeks

Godsdienstmethode voor de 1e graad A-stroom en het 3e t.e.m. 6e jaar van de dubbele én de doorstroomfinaliteit.

Adem concretiseert de geactualiseerde leerplandoelen, ingrediënten en de interlevensbeschouwelijke competenties.