Antropia 3 - Filosofie - Digitaal leerkrachtenpakket

Antropia 3 - Filosofie - Digitaal leerkrachtenpakket

Ruime ondersteuning voor de leerkracht

Betalend. Exclusief voor gebruikers van de methode. Voor een bestelling contacteer je pedagogisch afgevaardigde.

Dit leerkrachtenpakket bevat alle digitale ondersteuning die je nodig hebt voor het vak filosofie.

  • Gebruiksvriendelijke bordboeken, verrijkt met audiovisueel materiaal
  • Digitale handleiding 
  • Woordenlijsten (vakjargon en moeilijke woorden)
  • Jaarplan en concordantielijsten
  • Taken en toetsen
  • Onderzoeken 
  • Leertips (verzameling uit het leerwerkboek)
  • Extra bronnen
  • Differentiatiemateriaal (om te remediëren en te verdiepen)

Antropia 3 - Filosofie - Digitaal leerkrachtenpakket
Antropia 3 - Filosofie - Digitaal leerkrachtenpakket

Specificaties

Filosofie
3e middelbaar
aso
Methode , Leerkrachtenmateriaal , Digitale materialen
Antropia
Reekscover

Over deze reeks

Nieuwe overkoepelende methode voor de vakken psychologie & sociologie, kunstbeschouwing en filosofie in de doorstroomfinaliteit. Wij differentiëren tussen de richtingen Humane wetenschappen (HW) en Maatschappij- en welzijnswetenschappen (MWW).

Voor schooljaar 2021-2022 lanceren wij Antropia voor het 3e jaar. De methode is volledig conform de nieuwe eindtermen en leerplannen.