Antropia 3 - Pakket MWW - Digitaal leerkrachtenpakket

Antropia 3 - Pakket MWW - Digitaal leerkrachtenpakket

Ruime ondersteuning voor de leerkracht

Betalend. Exclusief voor gebruikers van de methode. Voor een bestelling contacteer je pedagogisch afgevaardigde.

Dit leerkrachtenpakket voor de richting Maatschappij- en welzijnswetenschappen bevat alle digitale ondersteuning die je nodig hebt voor de vakken sociologie en psychologie en filosofie.

  • Gebruiksvriendelijke bordboeken, verrijkt met audiovisueel materiaal
  • Digitale handleiding 
  • Woordenlijsten (vakjargon en moeilijke woorden)
  • Jaarplan en concordantielijsten
  • Taken en toetsen
  • Onderzoeken 
  • Leertips (verzameling uit het leerwerkboek)
  • Extra bronnen
  • Differentiatiemateriaal (om te remediëren en te verdiepen)

Antropia 3 - Pakket MWW - Digitaal leerkrachtenpakket
Antropia 3 - Pakket MWW - Digitaal leerkrachtenpakket

Specificaties

Filosofie , Sociologie & psychologie
3e middelbaar
aso
Methode , Leerkrachtenmateriaal , Digitale materialen
Antropia
Reekscover

Over deze reeks

Nieuwe overkoepelende methode voor de vakken psychologie & sociologie, kunstbeschouwing en filosofie in de doorstroomfinaliteit. Wij differentiëren tussen de richtingen Humane wetenschappen (HW) en Maatschappij- en welzijnswetenschappen (MWW).

Voor schooljaar 2021-2022 lanceren wij Antropia voor het 3e jaar. De methode is volledig conform de nieuwe eindtermen en leerplannen.