Antropia 3 - Pakket HW - Digitaal leerkrachtenpakket

Antropia 3 - Pakket HW - Digitaal leerkrachtenpakket

Ruime ondersteuning voor de leerkracht

Betalend. Exclusief voor gebruikers van de methode. Voor een bestelling contacteer je pedagogisch afgevaardigde.

Dit leerkrachtenpakket voor de richting Humane wetenschappen bevat alle digitale ondersteuning die je nodig hebt voor de vakken sociologie en psychologie, filosofie en kunstbeschouwing.

  • Gebruiksvriendelijke bordboeken, verrijkt met audiovisueel materiaal
  • Digitale handleiding 
  • Woordenlijsten (vakjargon en moeilijke woorden)
  • Jaarplan en concordantielijsten
  • Taken en toetsen
  • Onderzoeken 
  • Leertips (verzameling uit het leerwerkboek)
  • Extra bronnen
  • Differentiatiemateriaal (om te remediëren en te verdiepen)

Antropia 3 - Pakket HW - Digitaal leerkrachtenpakket
Antropia 3 - Pakket HW - Digitaal leerkrachtenpakket

Specificaties

Kunstbeschouwing , Filosofie , Sociologie & psychologie
3e middelbaar
aso
Methode , Leerkrachtenmateriaal , Digitale materialen
Antropia
Reekscover

Over deze reeks

Nieuwe overkoepelende methode voor de vakken psychologie & sociologie, kunstbeschouwing en filosofie in de doorstroomfinaliteit. Wij differentiëren tussen de richtingen Humane wetenschappen (HW) en Maatschappij- en welzijnswetenschappen (MWW).

Voor schooljaar 2021-2022 lanceren wij Antropia voor het 3e jaar. De methode is volledig conform de nieuwe eindtermen en leerplannen.