De godsdiensthoek als blik op de wereld

De godsdiensthoek als blik op de wereld

Originele ideeën voor de godsdiensthoek

Wie op zoek is naar originele ideeën om de godsdiensthoek een schooljaar lang op een waardevolle manier te verrijken, vindt heel wat bruikbare ideeën in dit leermiddel. Door van de godsdiensthoek een betekenisvolle plaats in de klas te maken, kunt u een antwoord bieden aan de almaar grotere diversiteit aan belevingen in uw klasgroep.

Daarom stellen we eerst enkele sleutelvragen centraal waarover gereflecteerd kan worden. Daarna volgen concreet uitgewerkte voorbeelden en tips om met jonge en oudere kinderen aan de slag te gaan. We vertrekken daarbij van vijf universele basissymbolen: het raam als kijk op de wereld, doeken met vele mogelijkheden, schelpen voor verwondering en bewondering, touwen als houvast en handen die uitnodigen.

Op die manier kunt u van de godsdiensthoek een mooie en waardevolle plaats binnen het klasgebeuren maken, een weerspiegeling van wat er leeft in de klasgroep.

De godsdiensthoek als blik op de wereld
De godsdiensthoek als blik op de wereld
21,50 €

Specificaties

303727
9782808100007
EDITIONS AVERBODE|ERASME S.A.
Godsdienst
Godsdienst
1e kleuterklas , 2e kleuterklas , 3e kleuterklas , 1e leerjaar , 2e leerjaar , 3e leerjaar , 4e leerjaar , 5e leerjaar , 6e leerjaar
Leermiddel