2

Concept

Opbouw volgens het technisch proces

In de leerwerkboeken werken de leerlingen telkens op een probleemoplossende manier rond één thema. Het technisch proces is hun leidraad en vormt dan ook de ruggengraat van elk leerwerkboek.

Bepaalde stappen van het technisch proces worden hernomen om tot een optimaal resultaat te komen. De leerlingen ervaren dit o.a. aan de hand van de onderzoeksopdrachten.


Geïntegreerde aanpak

Met de geïntegreerde aanpak stimuleert u de interesses, de motivatie en nieuwsgierigheid van uw leerlingen. Ze verwerven onderzoeksvaardigheden en ze bouwen aan een wetenschappelijk correcte, onderzoekende houding.

Dat gebeurt aan de hand van een waaier aan experimenten en opdrachten waarbij gerichte vraagstelling, (zelf)evaluatie en meetbare vereisten centraal staan.

De teksten en de bijbehorende doordachte en geïllustreerde stappenplannen bieden de nodige ondersteuning.


Leefwereld van de leerlingen

De thema’s van STEM Fix it! maken deel uit van de leefwereld van jongeren of ze spreken tot hun verbeelding. Daarnaast schenken we ook ruime aandacht aan persoonlijk engagement.


STEM en ...

STEM en talenten: in het onderdeel Evaluatie bevragen we de leerlingen met hun individuele talenten. We moedigen hen aan na te denken over hun werkpunten. Ze krijgen ook inzicht in de rol en het belang van technische beroepen en vaardigheden in functie van hun latere studie- en beroepskeuze.

STEM en differentiatie: in bepaalde leerwerkboeken vindt u achteraan extra opdrachten. Ideaal voor het verder uitdiepen van de kennis en vaardigheden van uw leerlingen.