2

Didactische websites

We bieden per leerwerkboek een aparte website* (www.uitgeverijaverbode.be/stemfixitplus) met tal van didactische materialen:

  • Correctiesleutel van het leerwerkboek (ingevulde pdf-versie)
  • Verwijzingen naar leerplandoelen en eindtermen
  • Een evaluatiefiche bij het thema en de pdf van de evaluatiebladen uit het leerwerkboek
  • Links naar nuttige websites en instructieve YouTube-filmpjes
  • Verwijzingen naar het STEM-actieplan
  • Overzicht van de benodigdheden


* Betalend. Exclusief voor gebruikers van de methode.
Voor een bestelling, contacteer uw pedagogisch afgevaardigde.

De didactische websites zijn beveiligd via Knooppunt: registratieprocedure voor de leerkracht