2

Concept

Ervaringsgebieden

Biotechniek, constructie, energie, ICT en transport. De vijf ervaringsgebieden vormen de basis voor de gevarieerde thema’s van Gefixt. In elk leerwerkboek staat minimum één ervaringsgebied centraal. ICT is geïntegreerd in elk thema.


Onderzoeksvaardigheden

Gefixt legt een sterke klemtoon op de onderzoeksvaardigheden. Boeiende onderzoeksopdrachten, voorzien van duidelijke instructies op maat van jongeren in de B-stroom, maken deel uit van het leerproces.

De leerlingen leren technische processen te verklaren, technische systemen te onderzoeken en geïnformeerde keuzes te maken.


Technisch proces

Voor elke technische realisatie of techniekactiviteit doorlopen de leerlingen het technisch proces. Er is daarbij herhaaldelijke terugkoppeling naar en gerichte vraagstelling aan de leerlingen. Zo ontwikkelen ze op een natuurlijke manier inzicht in technische systemen en processen.


Geïntegreerde aanpak

In alle leerwerkboeken komen zowel feitenkennis als conceptuele en procedurele kennis aan bod. U herkent ook de beheersingsniveaus van Bloom.

STEM-doelen: de STEM-disciplines zijn volledig geïntegreerd in Gefixt. De leerlingen zetten ze in om allerlei problemen aan te pakken en verbanden te leggen.

Talenten ontwikkelen: de gevarieerde thema’s en werkstukken stimuleren leerlingen om hun kwaliteiten te ontdekken en hierop verder te bouwen. Met de talentenkaart bevragen wij de leerlingen ook over hun verschillende
talenten. Na het uitvoeren van de opdrachten zetten wij de beroepen uit de betrokken sectoren in de kijker.

Taalbeleid: in het onderdeel Techniek en taal noteren de leerlingen moeilijke woorden en zoeken ze de betekenis ervan op. Ook het leren beargumenteren van een gemaakte keuze, het omschrijven van een hypothese en een evaluatie enz. maken deel uit van het taalbeleid.

Evaluatie: de leerlingen evalueren zichzelf met behulp van de evaluatiekaders. Daarnaast is er ook evaluatie door de leerkracht.


Creatie(f)

Weloverwogen themakeuzes - met bijzondere aandacht voor duurzaamheid en diversiteit - stimuleren de verwondering en verbeelding van de leerlingen.

Bij de creatieve werkstukken kunnen ze een persoonlijke toets aanbrengen.