2

Didactische websites

Op de didactische websites* - toegankelijk via www.uitgeverijaverbode.be/gefixtplus - vindt u per thema tal van ondersteunende materialen.

  • Algemene handleiding voor de methode
  • Handleiding met didactische tips, suggesties ...
  • Een overzicht met verwijzingen naar de eindtermen en leerplandoelen
  • Een voorstel voor een jaarplan
  • Correctiesleutels van de leerwerkboeken
  • Een aanpasbaar evaluatiekader
  • De benodigdheden van de werkstukken
  • Veiligheids- en instructiefiches
  • Nuttige links


 
* Betalend. Exclusief voor gebruikers van de methode.
Voor een bestelling, contacteer uw pedagogisch afgevaardigde.

De didactische websites zijn beveiligd via Knooppunt. Registratieprocedure voor de leerkracht