DOEL. 3 - 3.3 Vindingrijk - Leerwerkboek

DOEL. 3 - 3.3 Vindingrijk - Leerwerkboek

Inclusief digitaal oefenplatform

In de thematische leerwerkboeken van DOEL. staat telkens één thema centraal dat aansluit bij de actualiteit (een dag/week van ...). Bij elk thema horen functionele opdrachten, die een onderdeel zijn van of uitmonden in een zgn. doelopdracht.

De doelgerichte aanpak, de duidelijke stappenplannen, de OVUR-structuur én het visueel voorgestelde leerpad stimuleren de leerlingen om actief aan de slag te gaan. Al hun vaardigheden worden aangesproken en m.b.v. rubrics leren ze reflecteren en zichzelf evalueren.

In 3.3 Vindingrijk werken we rond Dag van de wetenschap. Leerlingen bedenken zelf een uitvinding, maken een ontwerpschets en promoten ze in een pitch.

DOEL. 3 - 3.3 Vindingrijk - Leerwerkboek
DOEL. 3 - 3.3 Vindingrijk - Leerwerkboek
6,85 €

Specificaties

309424
9782808131872
28/06/2021
NV UITGEVERIJ ALTIORA AVERBODE
Project Algemene Vakken (PAV)
3e middelbaar
bso
Methode , Leerlingenmateriaal
DOEL.
Reekscover

Over deze reeks

Nieuwe methode voor de arbeidsmarktfinaliteit waarin wij Nederlands, MAVO, natuurwetenschappen en wiskunde maximaal integreren. Wij zijn ervan overtuigd dat de koppeling van zo veel mogelijk algemene vakken - via zinvolle projecten - de leerlingen het meest motiveert. Maar uiteraard blijft er meer dan voldoende ruimte voor flexibiliteit.

Voor schooljaar 2022-2023 lanceren wij DOEL. (spreek uit: Doelpunt) voor het 4e jaar. De thematische leerwerkboeken zijn apart verkrijgbaar of in een voordelig pakket per leerjaar.