DOEL. 3 - 3.2 Decibel - Leerwerkboek

DOEL. 3 - 3.2 Decibel - Leerwerkboek

Inclusief digitaal oefenplatform

In de thematische leerwerkboeken van DOEL. staat telkens één thema centraal dat aansluit bij de actualiteit (een dag/week van ...). Bij elk thema horen functionele opdrachten, die een onderdeel zijn van of uitmonden in een zgn. doelopdracht.

De doelgerichte aanpak, de duidelijke stappenplannen, de OVUR-structuur én het visueel voorgestelde leerpad stimuleren de leerlingen om actief aan de slag te gaan. Al hun vaardigheden worden aangesproken en m.b.v. rubrics leren ze reflecteren en zichzelf evalueren.

In 3.2 Decibel werken we rond Internationale muziekdag. Leerlingen delen muziekprijzen uit en belonen verschillende artiesten voor hun bijdrage aan de muziek met een leuke aankondiging.

DOEL. 3 - 3.2 Decibel - Leerwerkboek
DOEL. 3 - 3.2 Decibel - Leerwerkboek
6,50 €

Specificaties

309423
9782808131865
28/06/2021
NV UITGEVERIJ ALTIORA AVERBODE
Project Algemene Vakken (PAV)
3e middelbaar
bso
Methode , Leerlingenmateriaal
DOEL.
Reekscover

Over deze reeks

Nieuwe methode voor de arbeidsmarktfinaliteit waarin wij Nederlands, MAVO, natuurwetenschappen en wiskunde maximaal integreren. Wij zijn ervan overtuigd dat de koppeling van zo veel mogelijk algemene vakken - via zinvolle projecten - de leerlingen het meest motiveert. Maar uiteraard blijft er meer dan voldoende ruimte voor flexibiliteit.

Voor schooljaar 2021-2022 lanceren wij DOEL. (spreek uit: Doelpunt) voor het 3e jaar. De tien thematische leerwerkboeken zijn apart verkrijgbaar of in een voordelig pakket.