Privacybeleid

Privacybeleid

1. Beleid ter bescherming van persoonsgegevens

Uitgeverij Averbode|Érasme houdt eraan om met haar klanten een sterke en duurzame relatie op te bouwen, die steunt op vertrouwen en wederzijds belang. Binnen die filosofie is de bescherming van uw persoonsgegevens voor ons van essentieel belang. Vanuit ons beleid ter bescherming van persoonsgegevens willen wij u dan ook informeren over de gegevens die wij verzamelen, waarom, hoelang én hoe u daarover controle hebt.

2. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Dit privacybeleid geldt voor al onze (potentiële) klanten die gebruikmaken van onze diensten en (digitale) uitgaven. Dit privacybeleid is ook van toepassing wanneer u onze website bezoekt, deelneemt aan een wedstrijd en op elk ander online, schriftelijk of mondeling initiatief waarbij persoonsgegevens worden verzameld (de dragers).

Wij engageren ons onze plichten na te leven en uw rechten te respecteren telkens wanneer wij uw gegevens verwerken.

3. Verwerking van uw gegevens: wat betekent dat en wie is ervoor verantwoordelijk?

Dit staat voor elke verwerking van persoonsgegevens: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt door:

 • NV Uitgeverij Averbode (maatschappelijke zetel te Abdijstraat 1, 3271 Averbode)
 • NV Uitgeverij Averbode|Érasme (maatschappelijke zetel te Place Baudouin Ier, 2 5004 Bouge)
 • en alle verbonden dochterondernemingen.

4. Welke gegevens verwerken wij?

Gegevens die u met uw voorafgaande toestemming verstrekt door u op onze website aan te melden, door online, telefonisch, per fax of e-mail een bestelling te doen, door ons berichten te sturen, door contactfiches in te vullen of door aan een wedstrijd deel te nemen.

 • Gebruikersgegevens: hiermee kunnen wij u identificeren of contact met u opnemen.
  Bijvoorbeeld: naam en voornaam, adres, telefoonnummer, taalvoorkeur, e-mailadres, functie, onderwijstype, (indien van toepassing) de naam en het adres van de school waar u uw functie uitoefent enz.
 • Gebruiksgegevens: de gegevens die wij ontvangen wanneer u onze producten of diensten gebruikt.
  Bijvoorbeeld: hoe u gebruikmaakt van onze nieuwsbrieven of website, uw aankoopgeschiedenis enz.

Deze gegevens laten ons toe onze producten en diensten aan te bieden en te verbeteren waar mogelijk. Zoals de wet voorschrijft, verwerken wij geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over je raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

5. Verzamelen wij uw IP-adres en uw cookies?

Wij kunnen uw IP-adres en uw browsertype verzamelen met het oog op het beheer van onze systemen en/of de opstelling van statistieken, zonder andere individuele gegevens te identificeren.

In sommige gevallen kunnen wij ook gebruikmaken van cookies en gelijkaardige technieken om u te herkennen wanneer u opnieuw verbinding maakt met onze dragers. Zo vergroten wij het gebruiksgemak door onze websites beter af te stemmen op uw interesses. Desgewenst kunt u het gebruik van cookies annuleren door de voorkeuren van uw webbrowser te wijzigen.

6. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

 • Behandeling en verwerking van uw aanvraag voor onze (digitale) uitgaven en diensten
  Bv. het aanmelden voor onze nieuwsbrief, het plaatsen van een onlinebestelling enz.
 • Informeren over voor u mogelijk interessante (digitale) uitgaven en diensten
  Bv. het (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) aanbieden van nieuwe (digitale) uitgaven, diensten of speciale acties waarvan wij denken dat die voor u interessant kunnen zijn.
 • Optimalisering van onze (digitale) uitgaven en diensten
  Bv. marktonderzoek over onze (digitale) uitgaven en diensten, uw online-account beheren, uw betalingen verwerken, u beschermen tegen eventuele bedrieglijke acties enz.
 • Bijhouden en analyseren van statistieken
  Bv. voor interne rapportering over het gebruik van onze (digitale) uitgaven en diensten.
  De hierbij gebruikte gegevens zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu.

Mogen wij uw gegevens niet gebruiken voor marketingdoeleinden, dan kunt u dit aangeven in uw Profiel onder Hou mij op de hoogte. U kunt uw voorkeur ook rechtstreeks doorgeven aan privacy@uitgeverijaverbode.be.

7. Wat zijn uw privacyrechten?

Op onze website heeft u met uw login (e-mailadres) en uw wachtwoord altijd de mogelijkheid om zelf uw gebruikersgegevens (e-mailadres, postadres, functie enz.) te consulteren en/of te wijzigen.

U kunt met ons contact opnemen voor het raadplegen van alle persoonsgegevens die wij van u bezitten. Onvolledige, foutieve, onduidelijke of verouderde gegevens kunt u laten aanpassen. U kunt zich ook verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Ten slotte kunt u ons vragen alle persoonsgegevens die wij van u bezitten, te verwijderen.

Om uw privacyrechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@uitgeverijaverbode.be met een kopie van uw identiteitskaart.
 
8. Delen wij uw persoonsgegevens met of verkopen wij ze aan derden?

Indien wij commerciële acties toevertrouwen aan commerciële dienstverleners en/of partners, dan kunnen deze partners rechtstreeks contact met u opnemen op basis van de gegevens die u ons heeft meegedeeld. Wij merken op dat wij van onze dienstverleners strikt eisen dat zij uw persoonsgegevens enkel gebruiken voor het beheer van de diensten die wij van hen vragen.
 
9. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij hebben als doel uw persoonsgegevens op de veiligste en best beveiligde manier te bewaren.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in onze databanken op servers in de onderneming. Wij nemen de gepaste materiële, technische en organisatorische maatregelen om beschadiging, verlies of ongeoorloofde toegang tot uw gegevens zo mogelijk te verhinderen.

Zou er zich een gegevenslek voordoen met nadelige gevolgen voor uw persoonsgegevens, dan wordt u als klant in de door de wet voorziene omstandigheden persoonlijk verwittigd.

10. Blijf op de hoogte

Wij kunnen dit privacybeleid aanpassen, bijvoorbeeld naar aanleiding van marktevoluties en nieuwe verwerkingsactiviteiten.

 

Datum laatste update: 17 december 2018