Samen smaakt naar meer: ILC-project 3e graad

Samen smaakt naar meer: ILC-project 3e graad

Proeven van een andere wereld

Met onze drie interlevensbeschouwelijke pakketten leren de kinderen, doorheen de verhalen en de ontmoetingen met de personages die samen aan tafel gaan, elkaar beter kennen. Ze maken kennis met zeven kinderen en hun zes families, die elk staan voor een andere levensbeschouwing en cultuur. Ze komen te weten wat hen inspireert en wat van bijzondere betekenis is voor hen. De kinderen staan ook stil bij de eigen ervaringen. Doorheen de activiteiten krijgen ze de kans om in ontmoeting te gaan met elkaar.

Via de verhalen van de families komen verschillende waarden aan bod. De kinderen ontdekken de betekenis van deze waarden in de leefwereld van de verschillende personages. Ze worden ook uitgenodigd om te reflecteren over de eigen beleving van deze waarden. Zo ontwikkelen ze verder hun interlevensbeschouwelijke competenties.

In Proeven van een andere wereld ligt de focus op zelf ondernemen. De kinderen gaan creatief aan de slag met de aangereikte informatie. Ze aan op ontdekking, maar kiezen zelf naar wat. Wat heeft hun interesse geprikkeld en zouden ze graag wat meer verdiepend willen ontdekken? Dat kan een simpel element zijn of een complex ritueel? De keuze is aan hen. In het vriendenboek kunnen ze eventueel waardevolle momenten met hun vrienden en de personages bewaren.

Samen smaakt naar meer: ILC-project 3e graad
Samen smaakt naar meer: ILC-project 3e graad
45,00 €

Specificaties

309239
9782808137287
EDITIONS AVERBODE|ERASME S.A.
Godsdienst
5e leerjaar , 6e leerjaar
Methode , Aanvullende materialen
Sterren aan de hemel
Reekscover

Over deze reeks

Godsdienstmethode voor de lagere school.

Sterren aan de hemel laat kinderen op een eigentijdse, creatieve en muzische manier kennismaken met het christelijk verhaal. Daarbij vertrekken we van Bijbelverhalen, die de basis vormen voor een steeds terugkerend leerproces: “verkennen-verdiepen-verwerken”.